Archive for જુલાઇ, 2010

દરરોજ તું નવી હોય છે જીંદગી….

Posted in Uncategorized on જુલાઇ 21, 2010 by ektadesai
દરરોજ તું નવી હોય છે જીંદગી,
ક્યારેક આગ તો ક્યારેક પાણી હોય છે તું જીંદગી
દરરોજ તું નવી તલાશ હોય છે જીંદગી,
ક્યારેક રસ્તો તો ક્યારેક મંઝીલ હોય છે તું જીંદગી
દરરોજ તું નવી પ્યાસ હોય છે જીંદગી,
ક્યારેક સહરા તો ક્યારેક દરિયો હોય છે તું જીંદગી
દરરોજ તું નવી લડાઇ હોય છે જીંદગી,
ક્યારેક હાર તો ક્યારેક જીત હોય છે તું જીંદગી
એકતા
Advertisements

ફક્ત રાહ જોવાઈ રહી છે…

Posted in Uncategorized on જુલાઇ 20, 2010 by ektadesai

શબ્દો ટળવળે છે મારી ભીતર કશે,

ફક્ત રાહ જોવાઈ રહી છે

કે

તારી અંદર હવે લાગણી નો

એકાદ તો ટશીયો ફુટે..!!!!

એકતા

કોના પુરા થવાની રાહ જોવું છું હું.???

Posted in Uncategorized on જુલાઇ 20, 2010 by ektadesai
દિવસ ઉગતા ની સાથે જ
હું રાહ જોવુ છું એના પુરા થવાની
પણ
પુરા થતા ની સાથે જ એ પાછો ઉગી આવે છે.!!
તો
હકિકત મા કોના પુરા થવાની રાહ જોવું છું હું.???
દિવસ પુરા થવાની
કે પછી
જીંદગી પુરી થવાની..???
એકતા

Posted in Uncategorized on જુલાઇ 3, 2010 by ektadesai

આજે ફરીથી વરસ્યો એ
દિલનાં તાપ લઇ ને
મૂળ તો સ્વભાવ છે એનો
તરસ છીપવાનો,
પણ
વરસ્યો આજે બેસુમાર પ્યાસ લઇ ને ….

એકતા