ઇચ્છા- મૃત્યુ નું કોઇ વરદાન તો આપો…..

ન આવી શકો જો મને લેવા તમે તો

તમારા સુધી પહોંચવાની મંજુરી તો આપો

ન બની શકો જો મંઝીલ તમે તો

પાછા વળવાનો કોઇ રસ્તો તો આપો

ન બની શકો જો મધુર યાદ તમે તો

તમને ભુલવાની કોઇ તરકીબ તો આપો

ન આપી શકો જો ઇચ્છા મુજબ નું જીવન તો

ઇચ્છા- મૃત્યુ નું કોઇ વરદાન તો આપો

એકતા

Advertisements

2 Responses to “ઇચ્છા- મૃત્યુ નું કોઇ વરદાન તો આપો…..”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: